دانلودكار آفريني پروژه نوشابه غير گازدار

دانلودكار آفريني پروژه نوشابه غير گازدار

دانلودكار آفريني پروژه نوشابه غير گازدار

نام فایل : كار آفريني پروژه نوشابه غير گازدار

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 11 مگابایت


مقدمه
- نوع محصول:
نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبميوه جات به غلظت 14-10 درجه بريكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بريكس بازسازي شده و در بطري هاي نوشابه به ظرفيت 285 سي سي و با درب طشتكي بسته بندي خواهد شد.
بطري مذبور داراي ارتفاع 240 ميليمتر و قطر 57 ميليمتر است و بر روي آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 ميليمتر چشبانده خواهد شد.
آبميوه توليدي با استفاده از كنسانتره پرتقال، سيب و انگور و به صورت آب اين ميوه جات تهيه مي گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفي تهيه آن تا بريكس 7 نيز معمول است.
-
ظرفيت توليدي و مدت زمان كار كارخانه:
ظرفيت توليد سالانه كارخانه در حدود 2000 تن آبميوه و معادل 2000000 ليتر است كه با توجه به ظرفيت بطري ها و با در نظر گرفتن ضايعات و غيره كلاً در حدود 7 ميليون بطري 285 سي سي آب ميوه خواهد شد كه شامل موارد زير است:
نام محصول
تعداد بطري
ظرفيت(سي سي)
ظرفيت(ليتر)
آب پرتقال
3.000.000
285
857.000
آب سيب
2.500.000
285
713.000
آب انگور
1.500.000
285
430.000
مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطيات و غيره عملاً 250 روز كاري و در يك شيفت كار 8 ساعته در نظر گرفته مي شود.
به اين ترتيب ظرفيت توليد روزانه كارخانه 28000 بطري كه معادل 4000 بطري در ساعت و بالاخره 68 بطري در دقيقه مي باشد.
- ميزان مواد اوليه مورد نياز كارخانه:
مواد اوليه مورد نياز كارخانه شامل كنسانتره پرتقال، سيب و انگور، شكر، بطري، كارتن و برچسب مربوطه مي باشد.
با توجه به نسبت اختلاط كنسانتره و آب به نسبت يك قسمت كنسانتره و 5 قسمت آب در مورد سيب و انگور و يك قسمت كنسانتره و 6 قسمت آب در مورد كنسانتره پرتقال، عملاً ميزان كنسانتره مورد نياز جهت توليد به شرح زير است:
رديف
...


خرید آنلاین