دانلودپروژه انبار داري 90 ص

دانلودپروژه انبار داري 90 ص

دانلودپروژه انبار داري 90 ص

نام فایل : پروژه انبار داري 90 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 91

حجم : 2 مگابایت


فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
.................................................................................................................................5

فصل اول
اصول انبارداري
كليات
..................................................................................................................................8
تعريف انبار و مخازن ............................................................................................................9
وظايف انباردار ....................................................................................................................9
انواع موجودي هاي انبار ......................................................................................................10
سازمان انبار .........................................................................................................................11
نقش انبار در اقتصاد كشور ....................................................................................................14
نقش انبار در صنعت .............................................................................................................15
سيستم انبارداري و مزاياي آن ...............................................................................................18
خط مشي هاي انبارداري ......................................................................................................20
فصل دوم- مراحل اجرايي خريد
قسمت اول: خريدهاي داخلي ..............................................................................................23
سفارش خريد كالا به فروشنده ...........................................................................................25
دفتر راهنمايي سفارش ها ...................................................................................................27
قسمت دوم: خريدهاي خارجي .........................................................................................30
قيمت براساس (
C^F
) ....................................................................................................31
فصل سوم- منابع ورود كالا به انبار
از طريق خريدهاي داخلي .................................................................................................33
ورود كالاهاي خريداري شده به انبار ............................................................................... 36
تحويل كالا به انبار ...........................................................................................................36
درخواست كالا و مواد از انبار ..........................................................................................38
تحويل و خروج كالا از انبار ............................................................................................39
رسيد انبار مستقيم ............................................................................................................39
دريافت ابزار آلات از انبار ..............................................................................................40
فصل چهارم

كدگذاري كالا و لوازم
قسمت اول: كليات كدگذاري ........................................................................................43
روش الفبايي .................................................................................................................43
روش شماره گذاري ساده .................................................................................................44
روش الفبا و شماره (حروف و عدد) ..................................................................................44
...


خرید آنلاین