دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

نام فایل : سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 223

حجم : 5 مگابایت


سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)
تعريف سازمانسازمان عبارت است از گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و ازپيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهي با يکديگر همکاري ميکنند.

هدف يا منظور
برنامه
منابع
مدير


وجوه اشتراک سازمانها
انواع سازمانها


انتفاعي و غير انتفاعي
توليدي و خدماتي
دولتي و خصوصي


تاثير مستقيم و غير مستقيم عوامل محيطي بر سازمان
مديريت


عبارت است از فرآيند برنامه ريزي ، سازماندهي ،هدايت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کليه منابع قابل دسترسي براي رسيدن به هدفهاي تعيين شده سازمان
ديگر تعاريف مديريت
هنر انجام کار به وسيله ديگران

روش استفاده بهينه از ابزار و منابع سازمان براي رسيدن به اهداف سازماني

فرايند به کارگيري مؤثر و کارآمدِ منابع مادي و انساني ( در برنامه ريزي ، سازماندهي ، بسيج منابع و امکانات ، هدايت و کنترل ) مي باشد که براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزش مورد قبول جامعه صورت مي گيرد.
مدير کيست؟
مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار مي کند.

مدير کارکنان را با ايجاد انگيزش و تشويق به سوي اهداف سازماني ترغيب مي کند.

مدير مسؤل فرايندي است که طي آن منابع به نتايج تبديل مي شوند.
انواع مديران

از نظر سطح سازماني
مديران عملياتي
مديران مياني
....


خرید آنلاین